IELTS BAND 6.0

➤ Đối tượng: Dành cho học viên đạt đầu vào 5.0, đã có kiến thức nền tảng khá vững về từ vựng, ngữ pháp nhưng còn gặp khó khăn trong kĩ năng nói , viết, đặc biệt là các đoạn văn hay bài luận với chủ điểm khó.

➤ Yêu cầu điểm cầu vào: 5.0

➤ Thời lượng: 2 buổi /1 tuần – tổng  48 buổi (96 tiết) khoá 6 tháng + 1 buổi bổ trợ/tuần  + học online miễn phí

➤ Mô hình lớp học: 1 giảng viên Việt Nam + 1 trợ giảng –  tối đa 10 học viên/1 nhóm

➤ Đầu ra 6.0 – 6.5

➤Học phí trọn khoá 6 tháng là: 9.000.000 VNĐ

Chương trình giảng dạy IELTS tại band 6.0 nhằm cung cấp kiến thức chi tiết và phương pháp luyện thi cụ thể để học viên có thể đạt được mục tiêu điểm số mong muốn. Dưới đây là một kế hoạch chi tiết:

1. Kỹ Năng Nghe và Nói:

 • Mục Tiêu:
  • Hiểu rõ và trả lời được nhiều dạng câu hỏi nghe.
  • Tham gia cuộc trò chuyện phức tạp, bày tỏ ý kiến một cách rõ ràng.
 • Hoạt Động:
  • Nghe các bản tin, podcasts, và bài giảng có độ khó trung bình.
  • Thực hành thảo luận nhóm và thuyết trình.

2. Kỹ Năng Đọc và Viết:

 • Mục Tiêu:
  • Đọc và hiểu các văn bản phức tạp.
  • Viết bài luận và tóm tắt đầy đủ thông tin.
 • Hoạt Động:
  • Đọc sách, bài báo chuyên sâu và bài viết học thuật.
  • Viết bài luận, bài tóm tắt, và thư từ chính xác.

3. Ngữ Pháp và Từ Vựng:

 • Mục Tiêu:
  • Sử dụng ngữ pháp và từ vựng đa dạng và chính xác.
  • Hiểu và áp dụng ngữ pháp nâng cao.
 • Hoạt Động:
  • Học ngữ pháp và từ vựng trong ngữ cảnh sử dụng thực tế.
  • Thực hành sử dụng ngữ pháp và từ vựng trong bài viết và giao tiếp.

4. Luyện Thi Thử:

 • Mục Tiêu:
  • Làm quen với định dạng bài thi IELTS.
  • Phát triển chiến lược làm bài, quản lý thời gian.
 • Hoạt Động:
  • Tổ chức kỳ thi thử định kỳ với bài thi toàn diện.
  • Phân tích kết quả và cung cấp phản hồi chi tiết.

5. Học Thêm Về Văn Hóa và Xã Hội:

 • Mục Tiêu:
  • Hiểu rõ hơn về văn hóa và xã hội nước nói tiếng Anh.
  • Sử dụng kiến thức này để cải thiện hiểu biết và sự chân thành trong bài viết và giao tiếp.
 • Hoạt Động:
  • Nghiên cứu và thảo luận về văn hóa, tập tục và thói quen.
  • Thực hiện các dự án nghiên cứu về các chủ đề liên quan đến xã hội.

6. Hỗ Trợ Tư Vấn và Phát Triển Cá Nhân:

 • Mục Tiêu:
  • Hỗ trợ học viên vượt qua khó khăn và thách thức.
  • Phát triển kỹ năng tự quản lý và tự học.
 • Hoạt Động:
  • Tổ chức buổi tư vấn cá nhân và nhóm.
  • Khuyến khích việc thiết lập mục tiêu cá nhân và theo dõi tiến trình.

7. Sự Đánh Giá Liên Tục và Điều Chỉnh:

 • Mục Tiêu:
  • Liên tục theo dõi và cải thiện tiến trình học tập.
  • Điều chỉnh chương trình dựa trên phản hồi.
 • Hoạt Động:
  • Tổ chức đánh giá liên tục và bài kiểm tra thử nghiệm.
  • Phản hồi chi tiết và hướng dẫn cụ thể để cải thiện.

Chương trình này đặc biệt chú trọng vào việc phát triển cả kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức xã hội để học viên có thể tự tin và thành công trong kỳ thi IELTS và trong giao tiếp hàng ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *