IELTS-BAND 5.0

➤ Đối tượng: Dành cho học viên đầu vào 3.5 với kiến thức nền tảng cơ bản nhưng chưa vững và chưa tiếp xúc hay luyện nhiều về bài thi IELTS.

➤ Yêu cầu đầu vào: 3.5

➤ Điểm đầu ra của bạn là: 5.0 – 5.5

➤ Thời lượng: 2 buổi /1 tuần – tổng  48 buổi (96 tiết) khoá 6 tháng + 1 buổi bổ trợ/tuần  + học online miễn phí

➤ Mô hình lớp học: 1 giảng viên Việt Nam + 1 trợ giảng –  tối đa 10 học viên/1 nhóm

➤ Đầu ra 5.0 – 5.5 trên toàn bộ 4 kỹ năng.

➤Học phí trọn khoá 6 tháng là: 9.000.000 VNĐ

Chương trình giảng dạy IELTS tại band 5.0 tập trung vào việc củng cố và mở rộng kiến thức cũng như phát triển kỹ năng cần thiết để học sinh có thể đạt được mục tiêu điểm IELTS của họ. Dưới đây là một mô hình chương trình có thể được áp dụng:

1. Kỹ Năng Nghe và Nói:

 • Mục Tiêu:
  • Hiểu được thông tin chi tiết từ bản tin, đàm thoại hàng ngày.
  • Tham gia vào cuộc hội thoại với sự tự tin và sự rõ ràng.
 • Hoạt Động:
  • Luyện nghe qua bản tin, podcast, và đoạn hội thoại có độ khó tăng dần.
  • Thực hành nói thông qua các cuộc thảo luận và bài thuyết trình ngắn.

2. Kỹ Năng Đọc và Viết:

 • Mục Tiêu:
  • Đọc và hiểu được các văn bản trung bình với độ phức tạp tăng dần.
  • Viết các đoạn văn đơn giản với cấu trúc rõ ràng và từ vựng đa dạng.
 • Hoạt Động:
  • Đọc sách, bài báo, và văn bản văn học đơn giản.
  • Viết bài tập tóm tắt, mô tả, và thậm chí là bài luận ngắn.

3. Ngữ Pháp và Từ Vựng:

 • Mục Tiêu:
  • Sử dụng ngữ pháp và từ vựng một cách chính xác và linh hoạt.
  • Mở rộng từ vựng với nhóm từ liên quan và chủ đề cụ thể.
 • Hoạt Động:
  • Bài giảng về ngữ pháp và từ vựng kết hợp với bài tập thực hành.
  • Áp dụng ngữ pháp và từ vựng vào việc viết và thảo luận.

4. Luyện Thi Thử và Phân Tích Kết Quả:

 • Mục Tiêu:
  • Làm quen với định dạng kỳ thi IELTS và thực hành làm bài.
  • Phân tích kết quả để xác định điểm mạnh và điểm yếu.
 • Hoạt Động:
  • Tổ chức kỳ thi thử định kỳ với điều kiện giống như kỳ thi thực tế.
  • Họp cá nhân để phân tích kết quả và xây dựng kế hoạch cải thiện.

5. Hỗ Trợ Tư Vấn và Phát Triển Cá Nhân:

 • Mục Tiêu:
  • Hỗ trợ học sinh phát triển chiến lược học tập cá nhân.
  • Khuyến khích sự tự tin và sự độc lập trong việc học tập.
 • Hoạt Động:
  • Tổ chức buổi tư vấn nhóm và cá nhân.
  • Tạo cơ hội cho học sinh thiết lập mục tiêu cá nhân và theo dõi tiến trình.

6. Sự Đánh Giá Liên Tục và Điều Chỉnh:

 • Mục Tiêu:
  • Liên tục đánh giá và điều chỉnh chương trình dựa trên phản hồi từ học sinh và giáo viên.
 • Hoạt Động:
  • Tổ chức các buổi đánh giá định kỳ để theo dõi tiến trình học tập.
  • Thực hiện điều chỉnh cụ thể dựa trên kết quả đánh giá.

Chương trình này được thiết kế để tạo ra một môi trường học tập tích cực, tận dụng điểm mạnh và nỗ lực của từng học sinh để họ có thể đạt được mục tiêu IELTS Band 5.0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *