PTE 50

Trung tâm IELTS BMT xây dựng lộ trình cụ thể cho các bạn nhưu sau:


Bước 1: Đánh Giá Trình Độ Hiện Tại

IELTS BMT thực hiện một bài kiểm tra thử PTE để xác định trình độ hiện tại của bạn và xác định điểm mạnh và điểm yếu.

Bước 2: Xây Dựng Kiến Thức Cơ Bản

Ngữ Pháp và Từ Vựng

 1. Học từ vựng và ngữ pháp:
  • Sử dụng sách giáo trình hoặc tài liệu học trực tuyến chuyên sâu.
  • Tập trung vào ngữ pháp và từ vựng cấp độ cao.
 2. Ôn từ vựng theo chủ đề:
  • Xây dựng từ vựng dựa trên các chủ đề thường xuất hiện trong bài thi PTE.

Bước 3: Kỹ Năng Nghe (Listening)

 1. Nghe và Làm Bài Tập Nghe:
  • Sử dụng tài liệu luyện thi PTE để luyện nghe.
  • Làm các bài tập nghe với độ khó tăng dần.

Bước 4: Kỹ Năng Đọc (Reading)

 1. Đọc và Làm Bài Tập Đọc:
  • Đọc các văn bản phức tạp và thực hiện bài tập đọc cấp độ cao.
  • Làm các bài tập đọc PTE để rèn kỹ năng hiểu đọc.

Bước 5: Kỹ Năng Nói (Speaking)

 1. Luyện Nói Hàng Ngày:
  • Tham gia các cuộc thảo luận và nói về các chủ đề phức tạp hàng ngày.
  • Ghi âm và tự đánh giá để cải thiện từng lần.
 2. Luyện Thi Thử Speaking:
  • Sử dụng tài liệu luyện thi PTE để làm bài thi thử Speaking.

Bước 6: Kỹ Năng Viết (Writing)

 1. Viết Hàng Ngày:
  • Viết bài luận và văn bản phức tạp hàng ngày.
  • Tự đọc và sửa lỗi sau mỗi bài viết.
 2. Luyện Thi Thử Writing:
  • Làm bài thi thử Writing để làm quen với định dạng và yêu cầu của bài thi.

Bước 7: Luyện Tập Toàn Diện

 1. Làm Bài Thi Mô Phỏng:
  • Thi thử toàn bộ các phần để làm quen với định dạng của bài thi PTE.

Bước 8: Tự Đánh Giá và Điều Chỉnh

 1. Tự Đánh Giá Kết Quả:
  • Tự đánh giá kết quả sau mỗi bài thi thử hoặc bài học.
  • Xác định điểm yếu và điểm mạnh.
 2. Điều Chỉnh Lộ Trình Học:
  • Điều chỉnh lộ trình học dựa trên kết quả và phản hồi.

Bước 9: Hỗ Trợ Từ Trung Tâm Tiếng Anh

 1. Tham Gia Khóa Học PTE Cao Cấp:
  • Đăng ký tham gia khóa học PTE cao cấp để nhận sự hướng dẫn và phản hồi từ giáo viên chuyên nghiệp.

Bước 10: Ôn Tập và Kiểm Tra Định Kỳ

 1. Ôn Tập và Kiểm Tra Định Kỳ:
  • Ôn lại kiến thức và làm các bài kiểm tra mô phỏng định kỳ để đảm bảo tiến độ học tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *