Trần Mỹ Duyên – 20 tuổi Du học sinh Pháp tại học viện Le Cordon Bleu Ielts overall 7.0

Trần Mỹ Duyên – 20 tuổi Du học sinh Pháp tại học viện Le Cordon Bleu – nổi tiếng giảng dạy ngành ẩm thực – quản trị nhà hàng khách sạn quốc tế Đang theo học hệ cử nhân bằng chương trình tiếng Anh Ngành học: Bachelor of Business in International Hospitality Management

I love English

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *