TIẾNG ANH KIDS

TIẾNG ANH TRẺ EM – KIDS

Chương trình tiếng Anh dành cho trẻ em duy nhất chỉ có tại IELTS BMT có tích hợp chương trình học ở Trường, lồng ghép 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) và học phản xạ Tiếng Anh với Giáo Viên Nước Ngoài.

Chương trình Tiếng Anh Trẻ em tại IELTS BMT có 6 cấp độ:

Level 1 – IELTS BMT – KIDS 1

Đối tượng: Trẻ từ 3 đến 5 tuổi

Mục tiêu: Trẻ được phát triển tư duy, khuyến khích sáng tạo, truyền cảm hứng học tập Tiếng Anh, tạo dựng kết nối với Tiếng Anh.

Thời lượng: Khoá học được chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: 60 giờ (mỗi tuần 2 buổi, 1,5 tiếng/1 buổi)

Giai đoạn 2: 60 giờ (mỗi tuần 2 buổi, 1,5 tiếng/1 buổi)

Giáo viên: 1 Giáo Viên Nước Ngoài + 1 Giáo Viên Việt Nam

Học phí: 4.000.000/ 1 giai đoạn / 5 tháng

Sĩ số lớp: 10 học sinh

Level 2 – IELTS BMT – KIDS 2

Đối tượng: Trẻ 6 đến 7 tuổi (lớp 1,2)

Mục tiêu: Trẻ được luyện phát âm chuẩn, có vốn từ cơ bản thuộc 20 chủ đề, có khả năng giao tiếp cơ bản với những chủ đề quen thuộc.

Thời lượng: Khoá học được chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: 60 giờ (mỗi tuần 2 buổi, 1,5 tiếng/1 buổi)

Giai đoạn 2: 60 giờ (mỗi tuần 2 buổi, 1,5 tiếng/1 buổi)

Giáo viên: 1 Giáo Viên Nước Ngoài + 1 Giáo Viên Việt Nam

Học phí: 4.000.000/ 1 giai đoạn / 5 tháng

Sĩ số lớp: 10 học sinh

Level 3 – IELTS BMT – KIDS 3

Đối tượng: Trẻ từ 7 đến 8 tuổi (lớp 2,3)

Mục tiêu: Trẻ hoàn thành tốt chương trình trên trường (tối thiểu 6.5), phát triển toàn diện 04 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), đạt chuẩn Cambridge STARTERS và tương đương.

Thời lượng: Khoá học được chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: 60 giờ (mỗi tuần 2 buổi, 1,5 tiếng/1 buổi)

Giai đoạn 2: 60 giờ (mỗi tuần 2 buổi, 1,5 tiếng/1 buổi)

Giáo viên: 1 Giáo Viên Nước Ngoài + 1 Giáo Viên Việt Nam

Học phí: 4.000.000/ 1 giai đoạn / 5 tháng

Sĩ số lớp: 10 học sinh

Level 4 – IELTS BMT – KIDS 4

Đối tượng: Trẻ từ 8 đến 9 tuổi (lớp 3,4)

Mục tiêu: Trẻ hoàn thành tốt chương trình tiếng Anh ở trường (tối thiểu 6.5), phát triển toàn diện 04 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).  

Thời lượng: Khoá học được chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: 60 giờ (mỗi tuần 2 buổi, 1,5 tiếng/1 buổi)

Giai đoạn 2: 60 giờ (mỗi tuần 2 buổi, 1,5 tiếng/1 buổi)

Giáo viên: 1 Giáo Viên Nước Ngoài + 1 Giáo Viên Việt Nam

Học phí: 4.000.000/ 1 giai đoạn / 5 tháng

Sĩ số lớp: 10 học sinh

Level 5 – IELTS BMT – KIDS 5

Đối tượng: Trẻ từ 9 đến 10 tuổi(lớp 4,5)

Mục tiêu: Trẻ hoàn thành tốt chương trình Tiếng Anh trên trường (tối thiểu 6.5), phát triển toàn diện 04 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), đạt chuẩn MOVERS và tương đương

Thời lượng: Khoá học được chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: 60 giờ (mỗi tuần 2 buổi, 1,5 tiếng/1 buổi)

Giai đoạn 2: 60 giờ (mỗi tuần 2 buổi, 1,5 tiếng/1 buổi)

Giáo viên: 1 Giáo Viên Nước Ngoài + 1 Giáo Viên Việt Nam

Học phí: 4.000.000/ 1 giai đoạn / 5 tháng

Sĩ số lớp: 10 học sinh

Level 6 – IELTS BMT – KIDS 5

Đối tượng: Trẻ từ 10 đến 11 tuổi

Mục tiêu: Trẻ hoàn thành tốt chương trình Tiếng Anh trên trường (tối thiểu 6.5), phát triển toàn diện 04 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), đạt chuẩn FLYERS và tương đương

Thời lượng: Khoá học được chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: 60 giờ (mỗi tuần 2 buổi, 1,5 tiếng/1 buổi)

Giai đoạn 2: 60 giờ (mỗi tuần 2 buổi, 1,5 tiếng/1 buổi)

Giáo viên: 1 Giáo Viên Nước Ngoài + 1 Giáo Viên Việt Nam

Học phí: 4.000.000/ 1 giai đoạn / 5 tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

IELTS BMT cam kết: + học thử 2 buổi + miễn phí giáo trình và tài khoản online trên LMS của IELTS BMT + giáo viên giàu kinh nghiệm, IELTS tối thiểu 7.5. + học viên được hỗ trợ tối đa trong việc học thêm buổi tăng cường, ngoài giờ, kèm thêm…. trong suốt khoá học. + phụ huynh được cập nhật tình hình học tập của học viên sau mỗi 2 tháng. + hoàn lại học phí còn dư nếu học viên nghỉ học vì bất kỳ lý do gì. + điểm TBC môn Tiếng Anh trên trường tối thiểu 6.5 + đạt đầu ra tương ứng với mỗi khoá học (được học lại miễn phí tới lúc đạt)