THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÁC KHOÁ HỌC

Hiện tại Trung tâm IELTS –BMT  đang tổ chức dạy các khoá học khác nhau bao gồm IELTS, TOEIC, Giao tiếp và Phát âm. 

Lưu ý: tất cả các khoá học đều được bảo đảm đạt yêu cầu đầu ra tối thiểu.

1. Level IELTS Basic

Lớp học đầu tiên được xây dựng nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản nhất về phát âm để phát âm chuẩn trước.

Bên cạnh phát âm là xây nền tảng ngữ pháp, từ vựng để học viên luyện tập chắc phát âm, ngữ pháp, từ vựng để chuẩn bị cho lớp tiếp theo.

Thông tin chi tiết về lớp học IELTS BASIC – PRE-IELTS

➤ Đối tượng: Dành cho học viên mất gốc Tiếng Anh, chưa có nền tảng tiếng Anh vững chắc, ngữ pháp yếu, từ vựng kém, phát âm chưa chuẩn

➤ Thời lượng khóa học: 2 buổi /1 tuần – tổng 24 buổi (48 tiết) khoá 3 tháng + 1 buổi bổ trợ/tuần  + học online miễn phí

➤ Mô hình lớp học: 1 giảng viên Việt Nam + 1 trợ giảng – tối đa 5 học viên/1 nhóm

➤ Đầu ra 2.5 trên toàn bộ 4 kỹ năng.

➤ Học phí trọn khoá 3.800.000 VNĐ

2.  IELTS Foundation –  lELTS – band 5.5

Pre IELTS Foundation là lớp dành cho những bạn đã có nền tảng kiến thức cơ bản nhưng chưa vững, cần luyện thêm các đề IELTS. Lớp học giúp học viên củng cố kiến thức, làm quen nhiều hơn với các dạng đề IELTS đồng thời nâng cao các kỹ năng toàn diện hơn. 

Thông tin chi tiết về lớp học IELTS Foundation –  lELTS – band 5.5

➤ Đối tượng: Dành cho học viên đầu vào 3.0 – 3.5 với kiến thức nền tảng cơ bản nhưng chưa vững và chưa tiếp xúc hay luyện nhiều về bài thi IELTS.

➤ Yêu cầu đầu vào: 3.5

➤ Điểm đầu ra của bạn là: 4.5 – 5.0

➤ Thời lượng: 2 buổi /1 tuần – tổng  48 buổi (96 tiết) khoá 6 tháng + 1 buổi bổ trợ/tuần  + học online miễn phí

➤ Mô hình lớp học: 1 giảng viên Việt Nam + 1 trợ giảng –  tối đa 10 học viên/1 nhóm

➤ Đầu ra 5.0 – 5.5 trên toàn bộ 4 kỹ năng.

➤Học phí trọn khoá 6 tháng là: 6.000.000 VNĐ

3. Level IELTS Advanced 6.0 – 6.5 : IELTS – 6.5

Lớp học IELTS Foundation được dành cho học viên đã có vững kiến thức cơ bản về ngữ pháp, phát âm, từ vựng, tuy nhiên 4 kỹ năng tiếng chưa được vững và chưa phát triển tàon diện. Bên cạnh đó, học viên chưa phát âm chuẩn một số âm khó và chưa biết làm thế nào để làm bài IELTS tốt. Còn một số khó khăn nhất định trong việc viết câu phức, các bài luận với chủ điểm nâng cao.

Thông tin chi tiết về lớp học IELTS Advanced –  IELTS 6.5

➤ Đối tượng: Dành cho học viên đạt đầu vào 5.5, đã có kiến thức nền tảng khá vững về từ vựng, ngữ pháp nhưng còn gặp khó khăn trong kĩ năng nói , viết, đặc biệt là các đoạn văn hay bài luận với chủ điểm khó.

➤ Yêu cầu điểm cầu vào: 5.0

➤ Thời lượng: 2 buổi /1 tuần – tổng  48 buổi (96 tiết) khoá 6 tháng + 1 buổi bổ trợ/tuần  + học online miễn phí

➤ Mô hình lớp học: 1 giảng viên Việt Nam + 1 trợ giảng –  tối đa 10 học viên/1 nhóm

➤ Đầu ra 5.0 – 5.5 trên toàn bộ 4 kỹ năng.

➤Học phí trọn khoá 6 tháng là: 7.000.000 VNĐ

Công ty TNH Giáo Dục  Nhi Nguyên Trung tâm Ngoại ngữ IELTS BMT                              ======Icon

Description automatically generated

THÔNG TIN CÁC KHOÁ HỌC TOEIC

 1. Level TOEIC Basic – TOEIC 1

Lớp học đầu tiên được xây dựng nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản nhất về phát âm để phát âm chuẩn trước.

Bên cạnh phát âm là xây nền tảng ngữ pháp, từ vựng để học viên luyện tập chắc phát âm, ngữ pháp, từ vựng để chuẩn bị cho lớp tiếp theo.

Thông tin chi tiết về lớp học TOEIC BASIC –TOEIC 1

➤ Đối tượng: Dành cho học viên mất gốc Tiếng Anh, chưa có nền tảng tiếng Anh vững chắc, ngữ pháp yếu, từ vựng kém, phát âm chưa chuẩn

➤ Thời lượng khóa học: 1 tuần 2 buổi – 24 buổi (48 tiết) + 1 buổi bổ trợ/tuần  + học online miễn phí

➤ Mô hình lớp học: 1 giảng viên Việt Nam  – 1 trợ giảng – 5 học viên / 1 nhóm

➤ Đầu ra: lấy lại kiến thức căn bản Tiếng Anh, hệ thống lại hệ thống nền tảng kiến thức, phát triển kỹ năng nghe và nói căn bản.

=> Học phí: 3.800.000 VND

 • Level Pre -TOEIC– TOEIC 2

Lớp học Pre – TOEIC được thiết kế nhằm giúp học viên học sinh lấy lại toàn bộ kiến thức căn bản về nghe/ nói/ đọc theo định dạng đề thi TOEIC mới nhất.

Thông tin chi tiết về lớp học Pre – TOEIC–TOEIC 2

➤ Đối tượng: Dành cho học viên đầu vào 250, có ít nền tảng ngữ pháp, từ vựng, phát âm và cần nâng cao các kỹ năng. Đã Hoàn thành khoá học TOEIC BASIC.

➤ Thời lượng khóa học: 1 tuần 2 buổi – 24 buổi (48 tiết) + 1 buổi bổ trợ/tuần  + học online miễn phí

➤ Mô hình lớp học: 1 giảng viên Việt Nam  – 1 trợ giảng – 5 học viên / 1 nhóm

➤ Đầu ra TOEIC 350

=> Học phí 3.800.000 VND

 • Level TOEIC Pre-Foundation – TOEIC 3

Lớp học TOEIC Foundation được thiết kế nhằm giúp học viên học viên thực hành, củng cố và phát triển các kỹ năng nghe/ đọc/ nói theo định dạng đề thi TOEIC mới nhất năm 2021.  

Thông tin chi tiết về lớp học TOEIC Pre- Foundation –TOEIC 3

➤ Đối tượng: Dành cho học viên đầu vào 350, có nền tảng ngữ pháp, từ vựng, phát âm và cần nâng cao các kỹ năng nghe/ đọc/nói. Hoàn thành khoá học Pre- TOEIC

➤ Thời lượng khóa học: 1 tuần 2 buổi – 40 buổi (80 tiết) + 1 buổi bổ trợ/tuần  + học online miễn phí

➤ Mô hình lớp học: 1 giảng viên Việt Nam  – 1 trợ giảng – 10 học viên / 1 nhóm

➤ Đầu ra TOEIC 400 – 450

=> Học phí 5.000.000 VND / 1 Khoá 5 tháng

4. TOEIC Foundation –  TOEIC – 4 (500- 550)

Lớp TOEIC Foundation – TOEIC 4 được thiết kế nhằm giúp học viên có cơ hội củng cố toàn diện các kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng, cũng như kỹ năng nghe và đọc để chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC. Thêm vào đó, học viên được làm bài test TOEIC thực tế để nâng cao kỹ năng làm bài với các kỹ năng nghe/đọc.

Thông tin chi tiết về lớp học TOEIC Foundation– TOEIC 4

➤ Đối tượng: Dành cho học viên học viên đầu vào 450 hoặc đã hoàn thành khoá học TOEIC Pre- Foundation. – TOEIC 4.

➤ Yêu cầu đầu vào: 350 -400.

➤ Thời lượng khóa học: 1 tuần 2 buổi – 40 buổi (80 tiết) + 1 buổi bổ trợ/tuần  + học online miễn phí

➤ Mô hình lớp học: 1 giảng viên Việt Nam  – 1 trợ giảng – 10 học viên / 1 nhóm

➤ Đầu ra 400-450 trên toàn bộ 4 kỹ năng.

=> Học phí 5.000.000 VND / 1 Khoá 5 tháng

5. TOEIC Intermediate –  TOEIC – 5 (550 – 650)

Lớp TOEIC Intermediate – TOEIC 5 được thiết kế nhằm giúp học viên có cơ hội củng cố toàn diện các kiến thức trung cấp và nâng cao về ngữ pháp, từ vựng  cũng như kỹ năng nghe và đọc để chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC. Thêm vào đó, học viên được làm bài test TOEIC thực tế để nâng cao kỹ năng làm bài với các kỹ năng nghe/đọc theo định dạng mới nhất của năm 2021.

Thông tin chi tiết về lớp học TOEIC Foundation– TOEIC 4

➤ Đối tượng: Dành cho học viên học viên đầu vào 550 hoặc đã hoàn thành khoá học TOEIC Foundation. – TOEIC 4.

➤ Yêu cầu đầu vào: 500.

➤ Thời lượng khóa học: 1 tuần 2 buổi – 40 buổi (80 tiết) + 1 buổi bổ trợ/tuần  + học online miễn phí

➤ Mô hình lớp học: 1 giảng viên Việt Nam  – 1 trợ giảng – 10 học viên / 1 nhóm

➤ Đầu ra 600-650 trên toàn bộ 4 kỹ năng.

=> Học phí 5.000.000 VND / 1 Khoá 5 tháng

Công ty TNHH Giáo Dục  Nhi Nguyên Trung tâm Ngoại ngữ IELTS BMT                              ======Icon

Description automatically generated

THÔNG TIN CÁC KHOÁ HỌC GIAO TIẾP

A picture containing text, sign

Description automatically generated

1/ CE Beginner

Khoá học được thiết kế dành cho học viên mất gốc Tiếng Anh, bắt đầu học lại Tiếng Anh từ căn bản nhất.

Thông tin chi tiết về lớp học CE Beginner

➤ Đối tượng: Dành cho học viên mất gốc Tiếng Anh, chưa có nền tảng tiếng Anh vững chắc, ngữ pháp yếu, từ vựng kém, phát âm chưa chuẩn

➤ Thời lượng khóa học:  24 buổi (48 tiết) + 1 buổi bổ trợ/tuần  + học online miễn phí

➤ Mô hình lớp học: 1 giảng viên Việt Nam + 1 Giảng viên Nước Ngoài

➤ Đầu ra: A1

Giúp học viên lấy lại được kiến thức căn bản Tiếng Anh, phát triển kỹ năng nghe và nói căn bản với:

 • 16 chủ điểm giao tiếp
 • 28 âm trong IPA
 • 3 phương pháp tự học
 • 5 kỹ năng speaking-writing trong công việc

=> Học phí: 3.600.000 VND / khoá 3 tháng

2/  CE Intermediate

Lớp học CE Intermediate được thiết kế nhằm giúp học viên có được các kỹ năng nói và tự tin giao tiếp bằng Tiếng Anh trong các tình huống hàng ngày và công việc tại văn phòng.  

Thông tin chi tiết về lớp học CE Intermediate

➤ Đối tượng: Dành cho học viên đã có nền tảng ngữ âm căn bản nhưng chưa có kỹ năng rèn luyện phản xạ nói Tiếng Anh một cách trôi chảy và tự nhiên. Học viên đã có vốn từ vựng cơ bản nhưng chưa thể tạo thành câu và phản xạ tốt, hay bí ý tưởng để thiết lập các cuộc hội thoại dài với người đối diện.

➤ Thời lượng khóa học:  24 buổi (48 tiết) + 1 buổi bổ trợ/tuần  + học online miễn phí

➤ Mô hình lớp học: 1 giảng viên Việt Nam + 1 Giảng viên Nước Ngoài

➤ Đầu ra A2  

Học viên có thể:

 • nắm rõ bảng phát âm chuẩn quốc tế IPA
 • Luyện các quy tắc phát âm nâng cao
 • Xây dựng tư duy hội thoại trong các chủ đề giao tiếp hàng ngày
 • Giao tiếp theo bối cảnh cụ thể và phát triển kỹ năng mềm
 • Tham gia các hoạt động trong nhà và ngoài trời nhằm rèn luyện khả năng phản xạ nói trong đời sống hàng ngày
 • Diễn xuất, hoá thân vào các nhân vật để luyện phản xạ, biểu cảm, ngôn ngữ cơ thể như ngoài đời thật

 => Học phí: 3.600.000 VND / khoá 3 tháng

3/  CE Advanced

Lớp học CE Advanced được thiết kế nhằm giúp học viên có được các kỹ năng nói và tự tin giao tiếp bằng Tiếng Anh trong các tình huống hàng ngày và công việc tại văn phòng. 

Thông tin chi tiết về lớp học CE Advanced

➤ Đối tượng: Dành cho học viên đã có nền tảng ngữ âm căn bản nhưng chưa có kỹ năng rèn luyện phản xạ nói Tiếng Anh một cách trôi chảy và tự nhiên. Học viên đã có vốn từ vựng cơ bản nhưng chưa thể tạo thành câu và phản xạ tốt, hay bí ý tưởng để thiết lập các cuộc hội thoại dài với người đối diện.

➤ Thời lượng khóa học:  24 buổi (48 tiết) + 1 buổi bổ trợ/tuần  + học online miễn phí

➤ Mô hình lớp học: 1 giảng viên Việt Nam + 1 Giảng viên Nước Ngoài

➤ Đầu ra B1 

Học viên có thể:

 • nắm rõ bảng phát âm chuẩn quốc tế IPA
 • Luyện các quy tắc phát âm nâng cao
 • Xây dựng tư duy hội thoại trong các chủ đề giao tiếp hàng ngày
 • Giao tiếp theo bối cảnh cụ thể và phát triển kỹ năng mềm
 • Tham gia các hoạt động trong nhà và ngoài trời nhằm rèn luyện khả năng phản xạ nói trong đời sống hàng ngày
 • Diễn xuất, hoá thân vào các nhân vật để luyện phản xạ, biểu cảm, ngôn ngữ cơ thể như ngoài đời thật

 => Học phí: 3.600.000 VND / khoá 3 tháng